Organisaties

Individu en Team

Organisaties zijn voortdurend in beweging, jobinhouden en structuren wijzigen, wisselende projectgebonden teams worden opgezet en weer ontbonden. Dit vraagt ook een constante oefening om medewerkers flexibel te (her)oriënteren.
Hierbij wil je als bedrijf natuurlijk dat de talenten van je mensen op de juiste plaats worden ingezet.
Want met gelukkige medewerkers, kan je als organisatie groeien en blijven de werknemers trouw aan jouw bedrijf.
Als psycholoog en verandercoach kan ik jouw organisatie hierbij helpen.

Medewerkers en leidinggevenden in hun kracht

Een individueel coachingtraject is erop gericht om medewerkers en leidinggevenden meer in hun kracht te zetten. Dit niet alleen door hen een aantal snelle tips & tricks aan te reiken, maar meer nog door op ontdekkingstocht te gaan.

Ik help om stil te staan en scherp te krijgen wat de persoon drijft en bezielt. Samen gaan we op zoek naar de blokkades die er zijn om dagdagelijks vanuit deze bezieling te leven en te werken.
Waar gaat het eigenlijk over bij de persoon?
En wat is nodig om minder gestuurd te worden door belemmerende overtuigingen, ingesleten patronen en oude pijn?
Door hier zicht op te krijgen en ermee aan de slag te gaan, kan er ruimte komen om vanuit vrijheid en vanuit eigen drijfveren te werken.
Want dicht bij zichzelf blijven, geeft kracht en energie en leidt tot gelukkiger werken en leven.

Traject

Een coachingstraject begint altijd met een kennismakingsgesprek met de medewerker om de vraag van de coaching scherp te stellen en te voelen of er een klik is. Zo ga ik ook na of de vraag bij me past en of ik daarin kan ondersteunen.
Veelal wordt dit gesprek gevolgd door een driegesprek, waaraan ook de leidinggevende van de betrokken medewerker (en eventueel HR) deelneemt. Hieruit vloeien duidelijke doelstellingen voor de individuele coaching voort.

Afhankelijk van het thema bestaat het traject uit 5 tot 8 coachingsessies met tussentijdse opdrachten en een integratietijd. Eventueel wordt het traject ondersteund door een TMA Talentenalayse (tma-methode.be).

In mijn aanpak wil ik het denken, voelen en handelen op mekaar afstemmen. Dit door niet enkel in gesprek te gaan, maar ook lichaamsgerichte oefeningen, opstellingen, mindfulness,… in te zetten. Ik stem me daarin af op wie voor me zit en het thema dat aan bod komt.
Afsluiting is een nieuw driegesprek met de leidinggevende om de doelstellingen te evalueren en het traject af te ronden.

Erna Sterckx

Teamtrajecten met TMA Methode

Als TMA Certified Trainer begeleid ik teamtrajecten met ondersteuning van de TMA Methode. Mogelijke doelstellingen van deze teamtrajecten zijn:

  • Inzicht en begrip krijgen voor mekaars talenten. Waar zijn we hetzelfde en waar vullen we mekaar aan?
  • Wat betekent dit voor onze manier van samenwerken en communiceren?
  • Het in kaart brengen en bespreken van de teamtalenten. Waar liggen onze sterkten als team en wat zijn mogelijke valkuilen?
  • Verdere stappen in teamontwikkeling. Welk team willen we zijn? Hoe kunnen we groeien richting ons ideale team?
  • Verdeling van rollen/opdrachten, rekening houdend met de talenten van elk van ons.
  • Aanwerving van toekomstige teamleden: waar moeten we rekening mee houden vanuit ons pallet aan talenten?  

Andere teambegeleidingen?

Ik ga graag in gesprek met je als je een andere vraag hebt ivm teamontwikkeling.  Neem gerust contact op.

Denken-Voelen-Handelen

Als een team wil werken aan de onderlinge samenwerking, wil ik een veilige setting creëren waarin het team zich kwetsbaar kan opstellen. Mijn focus ligt niet zozeer op inhoud en structuur maar op de onderstroom: de teamdynamiek, de sfeer, datgene wat niet uitgesproken wordt maar wel aanwezig is. Wanneer er ruimte is om dit te delen met mekaar, komt er vaak ontspanning. Vanuit het inzicht en doorvoelen kunnen teamleden individueel en als team acties nemen om bestaande patronen om te buigen en te groeien.

Ik wil een facilitator zijn in dit proces dat denken – voelen – handelen verbindt.

Teamtrajecten worden op maat van de vraag uitgewerkt.